Her kim ölünceye kadar sürekli Hacc’ı ertelerse Allah onu kıyamet günü Yahudi veya Nasrani (Hıristiyan) olarak haşreder. el-Bihar, 77/58/3 Hz. Muhammed (s.a.a)

Ramazan Fıkhı 6. Bölüm / Oruca Niyet Etmek

Ramazan Fıkhı 6. Bölüm / Oruca Niyet Etmek