Her kim bir şeyi tanımaktan aciz kalırsa onu kınar. el-İrşad, 1/301 İmam Ali (a.s)

Ramazan Fıkhı 6. Bölüm / Oruca Niyet Etmek

Ramazan Fıkhı 6. Bölüm / Oruca Niyet Etmek