İnsanlar içinde en huzurlu ve mutlu hayata sahip olan, Allah’ın kendisine bahşettiğine razı olandır(Ğurerü’l-Hikem, Hadis: 3397) İmam Ali (a.s)

Namaz Sonrası Sohbetler (17/06/2019)

Namaz Sonrası Sohbetler (17/06/2019)