Bir fakihin iblis için varlığı, bin abidin varlığından daha ağırdır. el-Bihar, 1/177/48 Hz. Muhammed (s.a.a)

Hikmet İklimi 113. Bölüm 23.01.2020

Hikmet İklimi 113. Bölüm 23.01.2020