Kulun hesaba çekildiği ilk şey namazdır. Namazı kabul görürse gayrisi her şey kabul görür. (Aksi takdirde diğer amellerinin kendisine hiçbir faydası olmayacaktır.)(Bihar’ul-Envar, c. 7, s. 267) İmam Muhammed Bâkır (a.s)

2018 – 4 Muharrem – Kevser Ehlibeyt Mescidi

2018 – 4 Muharrem – Kevser Ehlibeyt Mescidi