Ahmak insanın kendine verdiği ziyanı düşman düşmanına veremez. Nehc’us-Saadet, 3/225 İmam Ali (a.s)

Hikmet İklimi 99. Bölüm 03.10.2019

Hikmet İklimi 99. Bölüm 03.10.2019