İnsanların en akıllısı insanlarla en iyi geçinendir. Emali’es-Seduk, 28/4 Hz. Muhammed (s.a.a)

Namazda Huşu ve Teveccühü Sağlamanın Yolu (5) – (27/06/2019)

Namazda Huşu ve Teveccühü Sağlamanın Yolu (5) – (27/06/2019)