Allah’a hamdolsun ki insanlar içinde, bize yönelen, bizi metheden ve bizim için mersiye okuyan kimseleri var kılmıştır. Vesail-uş Şia, c.1, s.469 İmam Cafer-i Sadık (a.s)

Namazda Huşu ve Teveccühü Sağlamanın Yolu (5) – (27/06/2019)

Namazda Huşu ve Teveccühü Sağlamanın Yolu (5) – (27/06/2019)