Ümmetimden iki grup doğru olursa ümmetim de doğru olur. Eğer onlar bozulursa, ümmetim de bozulur. “Ey Allah’ın Resulü! O iki grup kimlerdir? “Fakihler ve yöneticiler. el-Hisal, 37/12 Hz. Muhammed (s.a.a)

Namazda Huşu ve Teveccühü Sağlamanın Yolu (5) – (27/06/2019)

Namazda Huşu ve Teveccühü Sağlamanın Yolu (5) – (27/06/2019)