İnsanların en değerlisi faydalı olmayan şeyleri terkeden kimsedir. Emali’es-Seduk, 28/4 Hz. Muhammed (s.a.a)

Din Nedir (2)

Din Nedir (2)