Görüş açısından insanların en üstünü meşveret edilen kimsenin görüşünden müstağni olmayan kimsenin görüşüdür. Gurer’ul-Hikem 3152 İmam Ali (a.s)

Hz. Zehra (s.a) Viladeti

Hz. Zehra (s.a) Viladeti