Ey Ademoğlu eğer dünyadan sana yetecek kadarını istersen ondan çok azı bile sana yeter, ama eğer sana yetenden daha fazlasını istersen onun tamamı bile sana yetmez.Kafi, c. 2, s. 138 İmam Ali (a.s)

Namaz Sonrası Sohbetler / Kur’ani İlkeler (22/05/2019)

Namaz Sonrası Sohbetler / Kur’ani İlkeler (22/05/2019)