Birçok sözün cevabı sükuttur.Gurer-ul Hikem, s. 225 İmam Ali (a.s)

Tefsir-Bakara 8-16 6.Bölüm

Tefsir-Bakara 8-16 6.Bölüm