Kardeşlerinin en iyisi, senin günahını-suçunu unutan ve ona yaptığın iyiliğini hep hatırlayan kimsedir. (Biharü’l-Envar, c.78, s.379) İmam Hasan Askerî (a.s)

Ahlakın Temel Faziletleri 13. Bölüm

Ahlakın Temel Faziletleri 13. Bölüm