İlim Allah’ın yeryüzündeki emanetidir. Alimler ise Allah’ın yeryüzündeki güvendiği emin kimselerdir. Her kim ilmiyle amel ederse gerçekte Allah’ın emanetine riayet etmiştir. Bihar’ul-Envar, c. 2, s. 36 Hz. Muhammed (s.a.a)

Ahlakın Temel Faziletleri 13. Bölüm

Ahlakın Temel Faziletleri 13. Bölüm