Ey tüccar topluluğu! Şüphesiz şeytan ve günah, alışverişte hazır bulunurlar. O halde alışverişinizi sadaka ile karıştırın. Kenzü’l-Ummal, 9440 Hz. Muhammed (s.a.a)

MİNBERDEN EKRANA – 1 RAMAZAN (07/05/2019)

MİNBERDEN EKRANA – 1 RAMAZAN (07/05/2019)