“Güzel ahlak üç şeydedir Haramlardan sakınmada, helal rızık talep etmede ve ailesinin refahını sağlamada.” el-Bihar, 71/394/63 İmam Ali (a.s)

MİNBERDEN EKRANA – 1 RAMAZAN (07/05/2019)

MİNBERDEN EKRANA – 1 RAMAZAN (07/05/2019)