Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Ümmetim arasında Ehl-i Beyt’imin misali, Nuh’un gemisi misalidir. Ona binen kurtulur, ondan yüz çeviren ise helak olur. (Bihar’ul Envar c.27, s.113) Hz. Muhammed (s.a.a)

Ehlibeyt’ten Dua Nağmeleri 14. Bölüm

Ehlibeyt’ten Dua Nağmeleri 14. Bölüm