İnsanlardan itham edilmeye en layık kimse itham edilen kimselerle arkadaşlık edendir. Emali es-Seduk, 28/4 Hz. Muhammed (s.a.a)

İslam Karşıtı Güçler

İslam Karşıtı Güçler