Amellerin en üstünü, Allah’ı bilmektir. Mîzânu’l-Hikme, C. 6, s. 156, 11942. rivayet. Hz. Muhammed (s.a.a)

Hevesler Sarmalında Nefis Tezkiyesi 14. Bölüm / Nefis Terbiyesi Nasıl Olmalıdır?

Hevesler Sarmalında Nefis Tezkiyesi 14. Bölüm / Nefis Terbiyesi Nasıl Olmalıdır?