Şüphesiz annenin evladını sütle beslediği gibi, Allah da mümin kulunu belalarla besler. el-Bihar, 81/195/52 Hz. Muhammed (s.a.a)

Hevesler Sarmalında Nefis Tezkiyesi 14. Bölüm / Nefis Terbiyesi Nasıl Olmalıdır?

Hevesler Sarmalında Nefis Tezkiyesi 14. Bölüm / Nefis Terbiyesi Nasıl Olmalıdır?