Her ne kadar haklı da olsa çekişmeyi bırakmadıkça kulun iman hakikati kemale ermez. Münyet’ül-Mürid, 171 Hz. Muhammed (s.a.a)

Hevesler Sarmalında Nefis Tezkiyesi 14. Bölüm / Nefis Terbiyesi Nasıl Olmalıdır?

Hevesler Sarmalında Nefis Tezkiyesi 14. Bölüm / Nefis Terbiyesi Nasıl Olmalıdır?