Mümin kendisine karşı insaflı davranmayan kimseye insaflı davranır. Gurer’ul-Hikem, 1410 İmam Ali (a.s)

Akaid1-Dinin Tanımı

Akaid1-Dinin Tanımı