Allah’ın zikrini duyan kimse onu zikreden kimsedir. Gurer’ul Hikem, 5579 İmam Ali (a.s)

Nefse Karşı Cihat

Nefse Karşı Cihat