Açlık çekmek en faydalı ilaçtır. Gurer’ul-Hikem, 903 İmam Ali (a.s)

Mah-ı Matem