Kardeşlerinin gıyabında dua et. Bu iş sana rızkı akıtır. el-Bihar, 103/21/18 İmam Muhammed Bâkır (a.s)

İmam Zeynelabidin’in Hayatı

İmam Zeynelabidin’in Hayatı