Kendinden daha düşük olanına bak, kendinden daha zengin olanına bakma. Zira bu iş seni sana kısmet olan şeye karşı kanaatkar kılar. el-Kafi, 8/244/338 İmam Cafer-i Sadık (a.s)

Namaz Hükümlerinde Yapılan Dikkatsizlikler (3) (06/07/2019)

Namaz Hükümlerinde Yapılan Dikkatsizlikler (3) (06/07/2019)