Hiç kimse, kendinde bir aşağılık görmeden kibirlenmez. Kuleynî; El-Kâfî, C. 2, İmam Cafer-i Sadık (a.s)

İm Hüseyin’in (a.s) Kıyamı

İm Hüseyin’in (a.s) Kıyamı