“Önce yaratan, ölümünden sonra tekrar dirilten O’dur. Bu, O’nun için daha kolaydır. Göklerde ve yerde olan en üstün sıfatlar O’nundur. O, güçlüdür, hikmet sahibidir.” Rum, 27

İm Hüseyin’in (a.s) Kıyamı

İm Hüseyin’in (a.s) Kıyamı