Gerçekten de dirhem ve dinar sizden öncekileri helak etmiştir ve bu ikisi sizleri de helak edecektir. el-Kafi , 2/316/6 Hz. Muhammed (s.a.a)

Kerbela’da İrfanTecellisi

Kerbela’da İrfanTecellisi