Beyaz elbise giyininiz şüphesiz beyaz elbise Allah Resulünün ve bizim elbisemizdir. el-Kafi, 6/450/2 İmam Ali (a.s)

Kur’an Talebeleriyle Birlikte (18/05/2019)

Kur’an Talebeleriyle Birlikte (18/05/2019)