Hilim (tahammüllü olmak), alimin elbisesidir; o halde kendini ondan soyutlama. (El-Kafi, c.8, s.55) İmam Muhammed Bâkır (a.s)

Gadiri Hum Bayramı

Gadiri Hum Bayramı