Ahiretteki karşılık, dünyadaki zorlukları unutturur.Gurer-ul Hikem, 2693. hadis İmam Ali (a.s)

Akaid8-Allah Tasavvuru-4

Akaid8-Allah Tasavvuru-4