Az ve yeterli olan rızık, çok ama alıkoyan(Allah’ı anmaktan) rızıktan daha hayırlıdır.(Emali Şeyh Saduk, s. 576, h. 788) Hz. Muhammed (s.a.a)

İbadet Mevsimi / Üstat Penahiyan

İbadet Mevsimi / Üstat Penahiyan