Rabbim bana farzları eda etmeyi emrettiği gibi insanlarla iyi geçinmeyi de emretmiştir. el-Bihar, 2/117/4 Hz. Muhammed (s.a.a)

Namaz Sonrası Sohbetler (Ramazan Özel) – Kur’ani İlkeler (13/05/2019)

Namaz Sonrası Sohbetler (Ramazan Özel) – Kur’ani İlkeler (13/05/2019)