Mümin kazancı helal, ahlakı güzel ve batını salim olan, malının fazlasını infak eden ve fazla konuşmaktan sakınan kimsedir. el-Kafi, 2/235/18 İmam Cafer-i Sadık (a.s)

Gadir Gününün Önemli İsimleri (2) (20/08/2019)

Gadir Gününün Önemli İsimleri (2) (20/08/2019)