Nefsim elinde olan Allah’a and olsun ki bütün göklerin ve yerin ehli bir müminin katlinde birleşse veya onun katlinden razı olsa Allah hepsini cehennem ateşine atar. Bihar’ul-Envar, c. 75, s. 149 Hz. Muhammed (s.a.a)

Gadir Gününün Önemli İsimleri (2) (20/08/2019)

Gadir Gününün Önemli İsimleri (2) (20/08/2019)