Kul kendi yüzüne insanlardan bir şey dileme kapısını açınca, Allah da onun yüzüne fakirlikten yetmiş kapı açar. Cami’ul-Ahbar, 379/1061 Hz. Muhammed (s.a.a)

Gadir Gününün Önemli İsimleri (2) (20/08/2019)

Gadir Gününün Önemli İsimleri (2) (20/08/2019)