“İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim, bunu benden acele istemeyin.” Enbiya, 37

İmam Cafer Sâdık’ın (a.s) Şehadet Günü (29/06/2019)

İmam Cafer Sâdık’ın (a.s) Şehadet Günü (29/06/2019)