Mücahit kimse, Allah için nefsiyle cihad eden kimsedir. Kenz’ul-Ummal, 11261 Hz. Muhammed (s.a.a)

20- Pervasızlık ve Korkaklık

20- Pervasızlık ve Korkaklık