Akıl, meyvesi cömertlik ve haya olan bir ağaçtır. Gurer’ul-Hikem, 1254 İmam Ali (a.s)

20- Pervasızlık ve Korkaklık

20- Pervasızlık ve Korkaklık