Ümmetimden en iyi erkekler, ailesine zorluk çıkarmayan; onlara şefkatli davranıp zulmetmeyen kimsedir. Mekarimü’l-Ahlak, s.216 Hz. Muhammed (s.a.a)

O’nun İzinde 8. Bölüm / Peygamberimizin (s.a.a) Büyük Dedesi Hâşim’in Hayatından Yansımalar

O’nun İzinde 8. Bölüm / Peygamberimizin (s.a.a) Büyük Dedesi Hâşim’in Hayatından Yansımalar