Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin’denim; Hüseyn’i seveni Allah sever.Kamil ez-Ziyarat, s. 117 Hz. Muhammed (s.a.a)

Cehennem Kapılarında Yazılan Yazılar – 4 (25/04/2019)

Cehennem Kapılarında Yazılan Yazılar – 4 (25/04/2019)