İsrafta bir hayır yoktur, hayırlı işlerde ise israf yoktur. el-Bihar, 77/165/2 Hz. Muhammed (s.a.a)

Medyada Şia Eleştirilerine Cevaplar

Medyada Şia Eleştirilerine Cevaplar