“Akıl Allah’ın insan için yarattığı bir nurdur. Allah aklı, kalbin aydınlığı kılmıştır ki kendisi vesilesiyle, görülenler ile görülmeyenler arasındaki farkı tanıtsın.” Avail’ul-Lai, 1/248/4 Resulullah (s.a.a)

Namaz Sonrası Sohbetler – Fıkhi Meseleler (03/05/2019)

Namaz Sonrası Sohbetler – Fıkhi Meseleler (03/05/2019)