Hıyanetten sakının. Şüphesiz hıyanet İslam’dan uzaktır. Gurer’ul Hikem, 4742 İmam Ali (a.s)

Namaz Sonrası Sohbetler – Fıkhi Meseleler (03/05/2019)

Namaz Sonrası Sohbetler – Fıkhi Meseleler (03/05/2019)