Bilin ki şüphesiz dünya aldatıcı ve hilekardır. Her gün bir koca edinir, her gece bir aileyi öldürür ve her an bir topluluğu dağıtır. Nehc’us-Saade, 3/174 İmam Ali (a.s)

Namaz Sonrası Sohbetler – Fıkhi Meseleler (03/05/2019)

Namaz Sonrası Sohbetler – Fıkhi Meseleler (03/05/2019)