Rahatlığında kendini Allah’a tanıt ki şiddetli sıkıntı anında seni tanısın. el-Bihar, 77/87/3 Hz. Muhammed (s.a.a)

Minberden Ekrana 01.05.2020

Minberden Ekrana 01.05.2020