“Ahmak insanın kendine verdiği ziyanı düşman düşmanına veremez.” Nehc’us-Saadet, 3/225 İmam Ali (a.s)

Ahlak-7-Temel Ahlaki Vasıflar ve Detayları

Ahlak-7-Temel Ahlaki Vasıflar ve Detayları