Güzelliğin afeti gururdur. el-Bihar, 77/59/3 Hz. Muhammed (s.a.a)

MİNBERDEN EKRANA – 21 RAMAZAN (27/05/2019)

MİNBERDEN EKRANA – 21 RAMAZAN (27/05/2019)