Evlilik benim sünnetimdir. O halde her kim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. el-Bihar, 103/220/23 Hz. Muhammed (s.a.a)

MİNBERDEN EKRANA – 21 RAMAZAN (27/05/2019)

MİNBERDEN EKRANA – 21 RAMAZAN (27/05/2019)