“Her kim doğru bir şekilde abdest alır ve sonra camiye giderse abdesti bozulmadığı müddetçe sürekli namaz halinde sayılır.” el-Bihar, 80/237/11 İmam Ali (a.s)

MİNBERDEN EKRANA – 21 RAMAZAN (27/05/2019)

MİNBERDEN EKRANA – 21 RAMAZAN (27/05/2019)