İcabet edileceğine yakin ettiğiniz bir halde Allah’a dua edin. el-Bihar, 93/305/1 Hz. Muhammed (s.a.a)

MİNBERDEN EKRANA – 21 RAMAZAN (27/05/2019)

MİNBERDEN EKRANA – 21 RAMAZAN (27/05/2019)