Düşünce ihtiyatlı hareket ederek elde edilir. Ham düşünce ne kötü bir yardımcıdır. el-Bihar, 78/81/76 İmam Ali (a.s)

MİNBERDEN EKRANA – 21 RAMAZAN (27/05/2019)

MİNBERDEN EKRANA – 21 RAMAZAN (27/05/2019)