Her kim Allah karşısında mütevazi olursa bedeni Allah’a itaatten usanmaz. el-Bihar, 78/90/95 İmam Ali (a.s)

İslâm’da Cimrilik ve Cömertlik

İslâm’da Cimrilik ve Cömertlik