İnsanlardan Allah’ı en çok bilen kimse, Allah’tan en çok niyazda bulunandır. Gurer’ul-Hikem, 3260 İmam Ali (a.s)

İslâm’da Cimrilik ve Cömertlik

İslâm’da Cimrilik ve Cömertlik