Rabbinizin zulmünden korkmayın. Kendi zulümlerinizden korkun. Gurer’ul-Hikem, 10234 İmam Ali (a.s)

İslâm’da Cimrilik ve Cömertlik

İslâm’da Cimrilik ve Cömertlik