“Ahireti hatırlama ilaç ve şifadır. Dünyayı hatırlamak ise dertlerin en kötüsüdür.” Gurer’ul Hikem, 5175-5176 İmam Ali (a.s)

Ramazan Fıkhı 29. Bölüm / Fitre Zekatı

Ramazan Fıkhı 29. Bölüm / Fitre Zekatı