İnsanların en akıllısı insanlarla en iyi geçinendir. Emali’es-Seduk, 28/4 Hz. Muhammed (s.a.a)

Neden Sadece Hz. Hüseyin’in Matemi ?

Neden Sadece Hz. Hüseyin’in Matemi ?