“İnsanların en ahmak olanı iyilik etmediği halde insanlardan teşekkür bekleyen ve kötülük yaptığı halde hayır sevap uman kimsedir.” Gurer’ul-Hikem, 3283 İmam Ali (a.s)

MİNBERDEN EKRANA – 3 RAMAZAN (09/05/2019)

MİNBERDEN EKRANA – 3 RAMAZAN (09/05/2019)