Babalarınız üzerine yemin etmeyin. Müstedreku’l-Vesâil, C. 16, s. 68. Hz. Muhammed (s.a.a)

İmam Cafer Sadık (a.s)

İmam Cafer Sadık (a.s)