“Allah adaleti kalpleri sükuna erdirmek için farz kılmıştır.” İlel’uş Şerayi’, 248/2 Fatımat’üz-Zehra (a.s)

Ramazan Fıkhı 12. Bölüm / Bilerek Bozulan Orucun Kefareti

Ramazan Fıkhı 12. Bölüm / Bilerek Bozulan Orucun Kefareti