Eğer cahil sussaydı insanlar ihtilafa düşmezlerdi. el-Bihar, 78/81/75 İmam Ali (a.s)

Ramazan Fıkhı 12. Bölüm / Bilerek Bozulan Orucun Kefareti

Ramazan Fıkhı 12. Bölüm / Bilerek Bozulan Orucun Kefareti