İlim amelin kılavuzu ve amel onun izleyicisidir; o, ancak saadetlilere ilham edilir, bedbahtlar ise ondan mahrum kalır. (El-Emali -Şeyh Tusi-, s.488) Hz. Muhammed (s.a.a)

(Muharrem Ayı) Aşura Ziyareti (5) (06/09/2019)

(Muharrem Ayı) Aşura Ziyareti (5) (06/09/2019)