“Aklın düşmanı nefsani isteklerdir.” Metalib’us-Suul, 56Aldanmak İmam Ali (a.s)

10 Muharrem 2014 el-Mehdi Hüseyniyesi – Kum

10 Muharrem 2014 el-Mehdi Hüseyniyesi – Kum