“Ey kavmim! Şüphesiz bu dünya hayatı geçici bir eğlencedir. Ama ahiret, gerçekten kalınacak yurttur.” Gafir, 39

10 Muharrem 2014 el-Mehdi Hüseyniyesi – Kum

10 Muharrem 2014 el-Mehdi Hüseyniyesi – Kum