Allah’ın seni, kendini anmaya yaklaştırdığını ve bunu sevdirdiğini gördü-ğünde bil ki seni seviyor. Gureru’l-Hikem ve Durru’l-Kelem, c. 2, s. 313. İmam Ali (a.s)

10 Muharrem 2014 el-Mehdi Hüseyniyesi – Kum

10 Muharrem 2014 el-Mehdi Hüseyniyesi – Kum