İçine misafirin girmediği eve melekler girmez. Cami’ul Ahbar, 378/1058 Hz. Muhammed (s.a.a)

Allame Meclisi’nin Hayatı

Allame Meclisi’nin Hayatı