Bir fakihin iblis için varlığı, bin abidin varlığından daha ağırdır. el-Bihar, 1/177/48 Hz. Muhammed (s.a.a)

Tefsir-Bakara 21-22 1.Bölüm

Tefsir-Bakara 21-22 1.Bölüm