Hayra kılavuzluk eden de hayrı işleyen kimse gibidir. Kenz’ul-Ummal, 16052 Hz. Muhammed (s.a.a)

Hevesler Sarmalında Nefis Tezkiyesi 23. Bölüm / Tevekkül Etmenin Önemi

Hevesler Sarmalında Nefis Tezkiyesi 23. Bölüm / Tevekkül Etmenin Önemi