Çocuğu olan kimse, onunla çocuk olmalıdır. Vesâilu’ş-Şia, C. 15, s. 203, Hadis 2. Hz. Muhammed (s.a.a)

Hevesler Sarmalında Nefis Tezkiyesi 23. Bölüm / Tevekkül Etmenin Önemi

Hevesler Sarmalında Nefis Tezkiyesi 23. Bölüm / Tevekkül Etmenin Önemi