Şüphesiz annenin evladını sütle beslediği gibi, Allah da mümin kulunu belalarla besler. el-Bihar, 81/195/52 Hz. Muhammed (s.a.a)

Ahlakın Temel Faziletleri; 12. Bölüm

Ahlakın Temel Faziletleri; 12. Bölüm