Ahiret ameliyle dünyayı taleb eden, taleb ettiği şeye en uzak olandır. Gurer’ul-Hikem, 8901 İmam Ali (a.s)

3- Din ve Fıtrat

3- Din ve Fıtrat